Zaczynałem jako dziennikarz, co wprost doprowadziło mnie do wyboru życiowego, jakim stała się politykaZaczynałem jako dziennikarz, co wprost doprowadziło mnie do wyboru życiowego, jakim stała się polityka

Kiedy postanowiłem wybrać życiową drogę w dziennikarstwie, nie sądziłem, że moja kariera zaowocuje na koniec decyzją o rozpoczęciu politycznego życia. Uwielbiałem pisać, dyskutować i wypowiadać się publicznie, więc wszystkie te

Lata nauki wraz z rozwijaniem moich osobistych zainteresowań – dotyczących m.in. samorządu terytorialnegoLata nauki wraz z rozwijaniem moich osobistych zainteresowań – dotyczących m.in. samorządu terytorialnego

Lata nauki były dla mnie okresem niesamowitych możliwości. Każdego dnia zgłębiałem swoją wiedzę i rozwijałem swoje umiejętności, ale to nie wszystko. Także w tym czasie poznałem głębiej mój kraj i