Lata nauki wraz z rozwijaniem moich osobistych zainteresowań – dotyczących m.in. samorządu terytorialnegoLata nauki wraz z rozwijaniem moich osobistych zainteresowań – dotyczących m.in. samorządu terytorialnego

Moje studia dały mi dobre zrozumienie różnych typów samorządów lokalnych i wielu różnych problemów, z którymi musi się zmierzyć każdy sektor. Studia te ukształtowały również moje ogólne zainteresowania w zakresie