26 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.

26 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej.

Dzisiejsze uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Suma pontyfikalna przy bardzo słabej aurze, ale i tak nie przeszkodziło to na uczestnictwo w niej tysięcy wiernych z całej Polski. 

Fot. Krzysztof Świertok

COMMENTS