Artur Warzocha Bez kategorii Byłem radnym III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji Rady Miasta Częstochowy

Byłem radnym III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji Rady Miasta Częstochowy

Byłem radnym III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji Rady Miasta Częstochowy post thumbnail image

Byłem najmłodszym radnym miejskim w moim kraju – Polsce. Urodziłem się 17 lipca 1972 r.

Pierwsze lata mojego życia (kiedy urodziłam się w 1968 roku) spędziłam w PRL-u, a po upadku komunizmu w niepodległej, demokratycznej RP. Od tego czasu mieszkam i pracuję w Częstochowie już ponad 30 lat.

Moja kadencja przypadła na okres transformacji ustrojowej pierwszego demokratycznego państwa samorządowego (1998-2002) oraz drugiej kadencji prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego (2002-2006). W tym czasie miasto przechodziło transformację i musiałem stawić czoła wielu trudnościom.

Pod wieloma względami moje doświadczenia jako radnego nie różniły się zbytnio od tego, czego doświadczyłem jako dziennikarz. Jako autor moje prace ukazywały się w czasopiśmie „Poradnik Łódzki” oraz na portalach internetowych: „Rzeczpospolita”, Radio Łódź, City News Piotrków Trybunalski.

Częstochowa słynie z tego, że jest niesamowicie kolorowa, nic więc dziwnego, że obfituje tu również w literaturę, sztukę uliczną i modę.

Byłem radnym III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji Rady Miejskiej Częstochowy. Jako radny miasta brałem udział w wielu imprezach.

Moje pierwsze spotkanie rady odbyło się w grudniu 1998 roku i trwało trzy dni. Pamiętam, że spotkania były bardzo ekscytujące, bo nie miały żadnych wytycznych. Po prostu poszli za inicjatywą swojej burmistrz – wówczas energicznej kobiety – która lubiła próbować nowych rzeczy, np. organizować koncerty, konkurować z innymi miastami o imprezy na swoim terenie itp., więc była to otwarta spotkanie lotnicze bez żadnych wymagań organizacyjnych.

Mogę mówić o wielu wydarzeniach, w których uczestniczyłem podczas sprawowania urzędu, ale zdecydowałem się nie wymieniać ich wszystkich, ponieważ zajęłoby to zbyt dużo czasu, a jest tak wiele zaleceń i projektów należących do różnych rad, które należy wymienić osobno, a nie zbiorczo razem jako „działania miejskie”.

Zostałem wybrany radnym III i IV kadencji Rady Miejskiej Częstochowy. Byłem członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisji Usług Publicznych. W tym czasie przewodniczyłem również komisji rozpatrującej sprawy związane z portfelem finansowym i inwestycyjnym samorządu terytorialnego.

W czasie mojej kadencji dokonaliśmy kilku istotnych zmian w szkolnictwie w Częstochowie:

– zdecydowaliśmy się na wprowadzenie szkolnictwa średniego dla wszystkich grup wiekowych;

– stworzyliśmy system wyboru dyrektorów szkół na podstawie zasług;

– zreformowaliśmy kształcenie zawodowe tak, aby integrowało się z kształceniem akademickim;

– ustaliliśmy regulaminy szkół wyższych w Częstochowie.

Jestem Zdzisław Zakrzewski, polski radny miejski w Częstochowie III i IV kadencji. Prowadzę osobistego bloga, który opowiada o moim doświadczeniu jako radnego.

W miarę upływu czasu coraz więcej osób jest informowanych o tym, jak wybrani przez nich urzędnicy wchodzą w interakcje z wyborcami.

Doświadczenie bycia wybranym urzędnikiem bardzo różni się od tego, co ludzie widzą w telewizji lub słyszą z mediów. Nie masz wiele do powiedzenia w kształtowaniu polityki, ale możesz pracować z zaangażowanymi wyborcami i lokalnymi interesariuszami, którzy chcą, aby Twoje miasto było lepsze dla wszystkich jego mieszkańców, niezależnie od statusu społecznego czy klasy.

Możesz także pracować z niesamowitymi ludźmi, którzy wspierają cię na dobre i na złe, którzy niosą twoje torby, gdy jesteś zbyt zmęczony spotkaniami lub innymi wydarzeniami.

Zostałem wybrany do Rady Miasta Częstochowy i służyłem przez ponad 10 lat. Prawie zawsze byłem odpowiedzialny za rozwój ogólnoeuropejskich projektów i pracę w Unii Europejskiej.

Moja kadencja jako radnego naznaczona jest wzrostem globalizacji, dlatego moim priorytetem była edukacja i promocja biznesu, aby ludzie mieli dostęp do nowych możliwości. Brałam udział w aktywizmie obywatelskim, który często koncentrował się na poruszaniu kluczowych kwestii związanych z prawami kobiet, prawami dziecka, prawami mniejszości, sprawiedliwością społeczną, wolnością słowa, zdrowiem publicznym, kulturą oraz zwiększaniem funduszy unijnych dla społeczności defaworyzowanych.

Byłem radnym miejskim III i IV kadencji Rady Miejskiej Częstochowy. Na tym stanowisku byłem odpowiedzialny za koordynację działań rady miasta, w tym plany rozwoju i zarządzanie finansami.

Współpracowałem z innymi wybieralnymi urzędnikami, pracownikami administracji publicznej i lokalnymi wolontariuszami. Podczas mojej kadencji udało mi się stworzyć większą przejrzystość w finansach miasta; umożliwiło nam to lepsze monitorowanie wydatków, zapewniając w ten sposób właściwe wydawanie pieniędzy podatników.

Rozpocząłem również program mający na celu poprawę profilaktyki przestępczości wśród młodzieży – „Bezpieczne Dzieci” – który do tej pory cieszy się dużym powodzeniem. Pomogło wielu naszym dzieciom nauczyć się, jak być bezpiecznym w ich sąsiedztwie; w ten sposób chronimy ich przed staniem się kiedyś ofiarą lub przestępcą.

Jako radny Rady Miejskiej Częstochowy byłem odpowiedzialny za przygotowywanie i wdrażanie różnych aktów prawnych.

Miałem ścisły związek z administracją miejską i rozwojem gospodarczym. Zaproponowałem realizację budownictwa socjalnego w Częstochowie i stworzyłem programy, które pozwoliły ludziom wybrać preferowane miejsce zamieszkania. Dodatkowo proponowałem działania usprawniające system szkolnictwa wyższego i pracowałem nad stworzeniem konkurencyjnego otoczenia dla nowych biznesów w mieście.

Do moich ważnych osiągnięć jako radnego miejskiego należą:

– tworzenie działań, które pomogłyby ludziom w powrocie do domów po II wojnie światowej; – inicjowanie planów budowy mieszkań socjalnych; – proponowanie programów, które pozwalały ludziom wybierać miejsce zamieszkania; – doskonalenie systemu szkolnictwa wyższego poprzez wykorzystanie jego potencjału; – promowanie konkurencyjności nowych biznesów w mieście.

Related Post