Częstochowa ma swój uniwersytet!

Częstochowa ma swój uniwersytet!

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie – tak brzmi pełna nazwa uczelni, która zacznie obowiązywać z dniem 1 czerwca 2018 roku. Wszystko na mocy wczorajszego projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akademia im. Jana Długosza po latach starań i spełnieniu wszystkich wymaganych warunków stanie się uniwersytetem.

Ostatnie rozmowy na temat zmiany nazwy i statusu uczelni odbyły się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 lutego. Wzięli w nich udział: wiceminister Aleksander Bobko, rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Anna Wypych-Gawrońska, prorektor ds. rozwoju Zygmunt Bąk oraz parlamentarzyści: poseł Szymon Giżyński i senator Artur Warzocha, od początku i konsekwentnie wspierający ideę i wszelkie działania zmierzające do powołania uniwersytetu. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w realizację tego przedsięwzięcia!

COMMENTS