Dom Polski we Lwowie „rośnie” wysoko

Dom Polski we Lwowie „rośnie” wysoko

Dom Polski we Lwowie „rośnie” wysoko wraz z Panią Poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, Przewodniczącą sejmowej komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Panem Dariuszem Bonisławskim, Prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w imieniu obu izb parlamentu wizytowaliśmy budowę. Wszyscy zadeklarowaliśmy, że wszelkie organy naszego państwa i instytucje, zaangażowane w realizację tego projektu dołożą starań, aby jak najszybciej oraz bez zbędnej zwłoki doprowadzą tę niezwykle ważną i potrzebną inwestycję do szczęśliwego końca.

COMMENTS