Dwie dekady samorządu

Dwie dekady samorządu

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się w z okazji 20.lecia uchwalenia ustawy o samorządzie wojewódzkim. Jednym z prelegentów był Senator Artur Warzocha, wieloletni działacz samorządowy. Mówiąc o idei samorządności, różnorodnych skutkach wprowadzonej reformy i własnych doświadczeniach pracy w samorządzie różnego szczebla, Pan Senator podkreślił, że idea samorządu bliska jest wszystkim Polakom, niezależnie od miejsca zamieszkania. Radnym obecnej kadencji życzył podejmowania decyzji zawsze zgodnych z własnym sumieniem oraz dalszych działań w interesie swoich społeczności lokalnych.

COMMENTS