Forum Polonijne

Forum Polonijne

Senator Artur Warzocha, moderator #ForumPolonijne pokreślił, że #media – te nowe i tradycyjne, w swojej wieloletniej historii wielokrotnie udowodniły, że potrafią integrować środowisko polonijne.

COMMENTS