Gazeta Częstochowska: JUBILEUSZ CZĘSTOCHOWSKICH WODOCIĄGÓW

Gazeta Częstochowska: JUBILEUSZ CZĘSTOCHOWSKICH WODOCIĄGÓW

To już 90 lat

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA świętowało dziewięćdziesięciolecie swojej działalności. Podczas uroczystości w Filharmonii Częstochowskiej za długoletnią pracę na rzecz przedsiębiorstwa kilkudziesięciu pracowników otrzymało odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczali je: wicewojewoda śląski Piotr Kołodziejczyk i senator RP Artur Warzocha.
Brązowy Krzyż Zasługi za wieloletnią pracę otrzymał Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Zbigniew Cierpiał. Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Andrzej Babczyński został uhonorowany Złotą Honorową Odznaką Za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

W uroczystości, oprócz zarządu i pracowników częstochowskich wodociągów, uczestniczyli częstochowscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, którzy złożyli gratulacje i życzenia. Specjalne słowa uznania i podziękowania za służbę pracownikom i Zarządowi w liście gratulacyjnym przekazał sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Szymon Giżyński.

Podczas spotkania zgromadzeni obejrzeli film prezentujący historię i rozwój przedsiębiorstwa, po czym najbardziej zasłużeni pracownicy odebrali medale i wyróżnienia za długoletnią pracę.

Wodociągi Częstochowskie po raz pierwszy doprowadziły czystą wodę do klientów w roku 1928. Od 90 lat przedsiębiorstwo jest obecne w przestrzeni miejskiej w sensie urbanistycznym i społecznym. Na przestrzeni dekad budowano kolejne obiekty inżynierskie, sieć doprowadzono do coraz odleglejszych miejsc, wdrożono szereg nowych technologii i rozwiązań technicznych. Zakład się rozbudowywał i rozwijał, a współpracując z samorządami, instytucjami naukowymi, ośrodkami kultury czy szkołami, zaczął funkcjonować w życiu regionu. Prowadząc szerokie działania oświatowe, ekologiczne i społeczne Wodociągi promują zdrowy tryb życia, w tym picie wody z kranu. Obecnie spółka zaopatruje w wodę ponad 330 tys. odbiorców: z Częstochowy, Kłobucka, Blachowni i okolic. Organem właścicielskim Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji jest Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji, który tworzy 10 gmin: Częstochowa, Kłobuck, Blachownia, Mykanów, Olsztyn, Mstów, Konopiska, Poczesna, Rędziny i Miedźno. Sieć wodociągowa liczy niemal 2,5 tys. kilometrów, co czyni ją drugą (po Warszawie) najdłuższą siecią w Polsce.

źródło: https://www.facebook.com/Gazeta-Cz%C4%99stochowska-397251506995386/

COMMENTS