Gazeta Częstochowska: Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego

Gazeta Częstochowska: Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego

Reforma administracyjna nie jest dana raz na zawsze. Reforma jak rękawiczka musi być dopasowana do potrzeb danej społeczności – stwierdził senator Ryszard Majer podczas spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego z burmistrzami, wójtami, prezesami instytucji i firm regionu częstochowskiego. – Ta rękawiczka, którą nam skrojono nie grzeje, ale za to mocno uwiera i na pewno nie zdobi – dodał poseł Szymon Giżyński. Taką konstatacją parlamentarzyści podsumowali efekt reformy administracyjnej, wskutek której zlikwidowano województwo częstochowskie.

Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego: przewodniczący poseł Szymon Giżyński i wiceprzewodniczący – senator Ryszard Majer i senator Artur Warzocha, zaprosili burmistrzów, wójtów, prezesów instytucji, stowarzyszeń i firm z regionu częstochowskiego na rozmowy w sprawie powołania województwa częstochowskiego. Spotkanie miało miejsce 1 lipca 2019 roku w auli „Solidarności”, przy ul. Łódzkiej 8/12 i było formą konsultacji społecznych. Liczna obecność i deklaracje poparcia to dowód, że wśród mieszkańców umacnia się potrzeba odtworzenia województwa częstochowskiego.
Inaugurując spotkanie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Szymon Giżyński powiedział: Województwo częstochowskie było, jest i będzie naszą sprawą, zostało bowiem wpisane w program Prawa i Sprawiedliwości. Jego utworzenie zlikwiduje poczucie krzywdy i peryferyjności wielu gmin i miast. Swym zasięgiem objęłoby także gminy, które zostały wydarte do innych województw, a które wyrażają chęć przyłączenia się do województwa częstochowskiego. W powiecie oleskim to są Praszka i Rudniki, powiecie włoszczowskim – Secemin, zawierciańskim Szczekociny, pajęczańskim – Pajęczno, Nowa Brzeźnica. Ponadto razem z nami pragnie być także Radomsko.
Jak zauważył poseł Szymon Giżyński, pseudoreforma administracyjna, przeprowadzona w 1998 roku przez ówczesnego premiera Jerzego Buzka, nie była zgodna z interesem Polski i doprowadziła do parcelacji województwa częstochowskiego. – Dzisiaj rozbiorcy bronią tego, co zabrali w wyniku reformy administracyjnej i ma ona nadal swoich obrońców, którymi trzeba się zmierzyć – stwierdził poseł Giżyński. Dodał jednocześnie, że członkowie Zespołu nigdy nie zaprzestali pracy na rzecz utworzenia województwa i ze zrozumieniem przyjmowali planowość priorytetów rządu. Po przejęciu władzy rząd Prawa i Sprawiedliwości w pierwszym rzędzie musiał wziąć odpowiedzialność za wielkie projekty prospołeczne, programowe zobowiązania dotyczące całej polskiej społeczności. I mimo absurdalnego, nieustannego wyszydzania totalnej opozycji realizowaliśmy rzeczy wielkie. Nigdy jednak rząd nie wycofał się z idei utworzenia województwa częstochowskiego. Opozycja zapowiedź ministra Błaszczaka, że realizację powołania województwa częstochowskiego rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmie natychmiast z chwilą, gdy naród ponownie powierzy nam ster rządu, przyjęła z wielkim przytupem negacji. Oczywiście opozycja totalna – jak to ma w zwyczaju – zapomniała, że sama wszystko uczyniła, aby blokować utworzenie województwa częstochowskiego. Na nic zda się jej wyśmiewanie, bo minister Błaszczak wyraźnie i dobitnie potwierdził, że utworzenie województwa częstochowskiego było, jest i będzie w programie Prawa i Sprawiedliwości, gdyż wprowadził go sam prezes Jarosław Kaczyński. A my z programu się wywiązujemy – mówił poseł Szymon Giżyński.
Na dzisiaj, jak podkreślił wiceminister Giżyński, najważniejsze są trzy kroki, które przesądzą o utworzeniu województwa częstochowskiego: wyznaczenie przez najwyższą władzę w państwie konkretnej daty utworzenia województwa częstochowskiego np. na 1 stycznia 2021 roku, wskazanie Częstochowy na stolicę województwa oraz powołanie od przyszłego roku pełnomocnika rządu ds. utworzenia województwa częstochowskiego.

Parlamentarzyści wykazali jak wiele już uczynili dla Częstochowy i regionu częstochowskiego. – W wyniku działań i determinacji posła Szymona Giżyńskiego w naszym mieście funkcjonują wszystkie wojewódzkie instytucje rolnicze: Agencja Restrukturyzacja i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Częstochowskiego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – wyliczał senator Artur Warzocha. Z kolei senator Ryszard Majer zauważył, że podczas jego wizyt w gminach widzi narastającą potrzebę utworzenia województwa częstochowskiego. Przypomniał skuteczną walkę parlamentarzystów PiS o utrzymanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w randze placówki wojewódzkiej. Wskazał jak wiele prac wykonano, aby powołać w Częstochowie uniwersytet. – To była blisko dwudziestoletnia droga naznaczona wysiłkiem środowiska politycznego i całej społeczności akademickiej. Również na tym polu bezsprzeczne znaczenia miała determinacja jednego z głównych pomysłodawców posła Szymona Giżyńskiego. A przypomnę, iluż było malkontentów i niedowiarków. Mimo to, dzisiaj uniwersytet jest i dynamicznie się rozwija. Podobnie będzie z województwem częstochowskim. Ze wszystkich sił walczyć będziemy o pozytywny finał w tej sprawie – stwierdził senator Majer.

Parlamentarzyści zachęcali przybyłych gości do wsparcia idei poprzez wydanie lub ponowienie popierających utworzenie województwa częstochowskiego uchwał i stanowisk. Przypomnieli, że wiele gmin i powiatów już takie uchwały zatwierdziło, między innymi Częstochowa, starostwo kłobuckie, starostwo częstochowskie, gminy: Poczesna, Lelów, Kłomnice, Przystajń, Konopiska, Rędziny, Mstów. Przybyli goście deklarowali wsparcie działań parlamentarzystów i pomoc. W imieniu rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza prof. Anny Wypych-Gawrońskiej gotowość wyraził prorektor prof. Zygmunt Bąk. Pomoc merytoryczną oferował prof. Marceli Antoniewicz, prezes Częstochowskiego Towarzystwa Historycznego. Inicjatywę publicznie poparli: prezes Częstochowskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Włodzimierz Biniek, prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej Andrzej Broniewski, prezes Grupy Pracodawców Lewiatan Dariusz Jadczyk, wiceprezes Unii Laikatu Katolickiego Krzysztof Janus, wójt gminy Miedźno Piotr Derejczyk oraz pozostali przybyli wójtowie.

źródło: Gazeta Częstochowska/ANNA STĘPIEŃ

COMMENTS