Gazeta Częstochowska – Wzruszające upamiętnienie Bohaterki

Gazeta Częstochowska – Wzruszające upamiętnienie Bohaterki

Cześć Pamięci Aurelli Woźnickiej, działaczki konspiracyjnej AK. Dzisiaj nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej pamięci pani Aurelii Woźnickiej na kościele na cmentarzu Kule, gdzie był Jej Grób, który niestety został zlikwidowany. Tablicę ufundował Premier RP Mateusz Morawiecki, w odpowiedzi na wniosek społeczności lokalnej. W uroczystości uczestniczyli wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Szymon Giżyński oraz senator Artur Warzocha. Wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza reprezentował jego asystent Bartosz Pólrolnik. Uroczystość zorganizował IPN, którego reprezentował Jan Kwaśniewicz, naczelnik oddziału biura upamiętniania walk i męczeństwa.

COMMENTS