I Zjazd Młodzieży Polonijnej w Królestwie Belgii

I Zjazd Młodzieży Polonijnej w Królestwie Belgii

Tu rządzi polska młodzież z Królestwa Belgii. W ośrodku Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, w Comblain-la-Tour odbył się I Zjazd Młodzieży Polonijnej, gdzie miałem zaszczyt reprezentować Senat RP.

Serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i za to, że pomimo tak młodego wieku, tak odpowiedzialnie i pięknie reprezentujecie naszą Ojczyznę Wspaniali jesteście. Pozdrawiam wszystkich Waszych młodych rówieśników z Brukseli, Antwerpii, Gandawa oraz Liege i wielu innych miejscowości w Belgii. Dziękuję również organizatorom, w tym: Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii, Stowarzyszeniu Wspólnota Polska i Konsulatowi #Generalnemu RP w Królestwie Belgii za podjęcie i wsparcie tej cennej inicjatywy.

COMMENTS