Niedziela Palmowa we Władywostoku w Rosji

Niedziela Palmowa we Władywostoku w Rosji

Niedziela Palmowa we Władywostoku w Rosji. Wcześniejsze spotkanie środowiska miejscowych Polaków przy świątecznym, wielkanocnym stole odbyło się 90 lat temu, w 1928 r. Przed Rewolucją Październikową mieszkało tam 15 tys. naszych Rodaków, a w 1991 r. było już tam tylko 10 osób przyznających się do narodowości polskiej. Obecnie, polskość we Władywostoku powoli się odradza. Coraz więcej osób odkrywa swoje polskie korzenie. Na miejscu działa również stowarzyszenie kultywujące polską kulturę i tradycje pn. „Dom Polski”.

COMMENTS