O MNIE

Urodziłem się 11 listopada 1969 roku. Ten symboliczny dzień – odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów, kapitulacja Niemiec, koniec I wojny światowej – co roku skłania mnie do refleksji nad upływającym czasem i historią polskiej państwowości. Już w szkole średniej zrozumiałem, że sentencja Cycerona „Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia”, nie straciła nic na aktualności, mimo upływu przeszło dwóch tysięcy lat.

W 1993 roku ukończyłem studia na kierunku Pedagogika w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w 2003 r. studia podyplomowe z zakresu europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Lata nauki wraz z rozwijaniem moich osobistych zainteresowań – dotyczących m.in. samorządu terytorialnego – przygotowały mnie do późniejszej pracy w administracji rządowej i samorządowej.

Doświadczenie zawodowe
Zaczynałem jako dziennikarz, co wprost doprowadziło mnie do wyboru życiowego, jakim stała się polityka. W roku 1997 zostałem rzecznikiem prasowym częstochowskiego komitetu wyborczego Akcji Wyborczej Solidarność, należałem też do Ruchu Społecznego AWS. W latach 1997–1998 pełniłem funkcję rzecznika prasowego Wojewody Częstochowskiego Szymona Giżyńskiego. Od 1999 do 2000 roku pracowałem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako asystent polityczny Szefa Kancelarii, następnie jako doradca Wojewody Śląskiego – pełnomocnik ds. integracji województwa. W latach 2001-2003 byłem zastępcą dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. 16 stycznia 2006 roku zostałem powołany na funkcję I Wicewojewody Śląskiego, którą pełniłem do dnia zakończenia misji rządu Premiera Jarosława Kaczyńskiego.

Byłem radnym III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji Rady Miasta Częstochowy, sprawując m.in. funkcję przewodniczącego dwóch komisji: Komisji Skarbu i Komisji Kultury. W roku 2006 zostałem wybrany wiceprzewodniczącym Rady Miasta.

Obecnie jestem radnym Sejmiku Województwa Śląskiego, gdzie pracuję w dwóch komisjach: Rolnictwa i Terenów Wiejskich – jako wiceprzewodniczący oraz Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Od 2008 roku pracuję również jako główny specjalista kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli (Delegatura w Katowicach) oraz jako wykładowca w Instytucie Nauk Politycznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Prowadzę zajęcia z zakresu samorządu terytorialnego, wspólnot lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz finansów państwa i samorządów.

Sukcesy dotychczasowej pracy
Jako Wicewojewoda Śląski nadzorowałem realizację zadań z zakresu polityki społecznej, służby zdrowia, edukacji, rolnictwa i ochrony środowiska, finansów i budżetu województwa. Koordynowałem akcję udzielanie pomocy rodzinom ofiar tragedii w hali MTK w Chorzowie oraz poległych górników z kopalni Halemba. Na mój wniosek Jarosław Kaczyński, ówczesny Prezes Rady Ministrów, podjął decyzję o przyznaniu specjalnych rent wdowom po poległych górnikach, co zostało przyjęte z wielkim uznaniem na Śląsku.

Działając z upoważnienia ś. p. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta RP oraz wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego, doprowadziłem do ugodowego rozwiązania wieloletniego problemu pomiędzy społecznością lokalną a diasporą chasydzką w gminie Lelów, dotyczącego prawa własności gruntu, na którym znajdował się grób cadyka Dawida Bidermana.

We współpracy z organizacjami kombatanckimi i niepodległościowymi województwa śląskiego doprowadziłem do sfinalizowania inicjatywy utworzenia sieci szpitali „Przyjaznych Kombatantom”, które otaczają szczególną opieką osoby zasłużone dla odzyskania niepodległości Ojczyzny. Wspólnie z posłem Szymonem Giżyńskim, liderem Prawa i Sprawiedliwości w regionie częstochowskim, doprowadziłem do realizacji projektu inwestycyjnego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod nazwą: „Budowa Akademickiego Centrum Sportu”, a także do wpisania zadania budowy Wydziału Nauk Społecznych pod kątem utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego do Regionalnego Programu Operacyjnego.artur_warzocha_o_mnie

Jako Wicewojewoda Śląski, reprezentujący we władzach rządowych województwa Ziemię Częstochowską byłem również inicjatorem i udzielałem wsparcia wielu działaniom na rzecz regionu. Wspólnie z samorządowcami powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego aktywnie zabiegałem o środki na realizację ważnych dla lokalnych społeczności inwestycji. W wyniku moich starań i wsparcia podjęto realizację budowy obwodnic: Krzepic i Lublińca, przekazano pod opiekę samorządu gminnego w Janowie Dworek Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku – oddział Muzeum Częstochowskiego, a także podjęto inicjatywę (z udziałem prof. Wiktora Zina) ratowania Pałacu Raczyńskich w Złotym Potoku.

Działalność lokalna i społeczna
Przez wiele lat byłem współpracownikiem i felietonistą ogólnopolskich oraz lokalnych mediów, takich jak: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Tygodnik Regionalny „Gazeta Częstochowska”, „Gazeta Solidarna” a także: Polskiego Radia Katowice, Radia Fiat i Radia Jasna Góra. Na zaproszenie ś. p. Władysława Stasiaka, Szefa Kancelarii Prezydenta RP, brałem udział w pracach kolegium, funkcjonującego pod roboczą nazwą „Zespół państwowotwórczy”, który skupiał intelektualistów, przedstawicieli świata nauki, mediów oraz polityki. Celem zespołu była analiza funkcjonowania państwa polskiego oraz synteza pojawiających się w jego mechanizmach problemów. Prace zespołu przerwała tragiczna śmierć Pana Ministra. W latach 2007–2008 współpracowałem jako ekspert z Klubem Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, w zespole ds. bezpieczeństwa publicznego i administracji.

W wolnym czasie
Moją pasją są książki, muzyka i sport. Nie wyobrażam sobie życia bez dobrej lektury. Co do muzyki, to w każdym jej gatunku znajduję piękne fragmenty i ciekawe frazy. Słucham jej w każdej wolnej chwili. I choć preferuję różne jej gatunki, to z lat młodzieńczych, kiedy uczyłem się gry na skrzypcach, pozostała mi miłość do muzyki klasycznej – szczególnie do utworów Jana Sebastiana Bacha, którego uważam za największego geniusza wśród kompozytorów. Najlepiej relaksuję się podczas treningów biegania. Dłuższe, wielokilometrowe dystanse, to świetna okazja do przemyślenia sobie ważnych kwestii, a jeśli czas na to pozwala, wsiadam też na rower. Moja żona – Anna jest nauczycielką i doradcą metodycznym. Córka – Marysia jest uczennicą gimnazjum, ma 14 lat.

COMMENTS