O Rodakach na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

O Rodakach na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju

„Europa jutra. Silna, czyli jaka?” – to główne hasło XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Sześć sesji plenarnych, 180 paneli dyskusyjnych, wykładów, warsztatów i debat, w tym panel pod znamiennym tytułem „Dobrze być Polakiem”, z udziałem m.in. Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP Anną Schmidt-Rodziewicz.

Oboje ze znamienitych panelistów w swoich wypowiedziach personalnie wskazało jako przykład ciężkiej pracy na rzecz Polaków i Polonii za granicą, obecnego na sali częstochowskiego senatora Artura Warzochę.

COMMENTS