Oświadczenia skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Oświadczenia skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo, polecam uwadze dwa oświadczenia, które wraz z Senatorem Rafałem Ślusarzem skierowaliśmy, za pośrednictwem Marszałka Senatu, do ministrów Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kontrowersyjnych treści i wydarzeń, jakie miały ostatnio miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” w Warszawie. Uznaliśmy, że na terenie tego akurat muzeum, które powinno być miejscem poznawania wspólnej historii narodu polskiego i żydowskiego, krzewienia wzajemnego szacunku i propagowania prawdy o naszych wielowiekowych relacjach na wspólnej, polskiej ziemi ojczystej, przypisywanie Polakom wyimaginowanego „wtórnego antysemityzmu” oraz tego, że „są antysemitami i nawet o tym nie wiedzą” – jest sytuacją niedopuszczalną. Teorie te zostały wygłoszone właśnie na terenie Muzeum „Polin” i zobrazowane zostały skandalicznymi, prowokacyjnymi ilustracjami. Stąd zrodziła się potrzeba udzielenia wyjaśnień przez wspomnianych wyżej ministrów. Warto pamiętać, że Muzeum „Polin” zostało powołane do życia dzięki zainwestowaniu, m.in. środków publicznych. Podobnie jak finansowana ze środków publicznych jest działalność dr hab. Michała Bilewicza, którego fałszywe i obraźliwe dla Polaków teorie propagowane są na terenie tej placówki.

 

Oświadczenie skierowane do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Oświadczenie skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

COMMENTS