Podsumowanie pierwszego dnia konferencji „W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych”

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji „W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych”

W dniu 24 kwietnia odbyła się w Senacie RP konferencja „W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych” będąca ukoronowaniem obchodów 50. rocznicy śmierci niezwykłej pisarki i patriotki – Zofii Kossak. Konferencja zorganizowana z inicjatywy senatora Artura Warzochy, we współpracy z Akademią im. Jana Długosza, jest symbolicznym hołdem jaki dziś składa autorce Senat RP i Ojczyzna. Ojczyzna, której wspomniana Zofia Kossak – Szczucka poświęciła nie tylko znakomitą część swojej twórczości literackiej, ale której podporządkowała również swoje życie.

W czasie konferencji efekt swojej pracy nad twórczością Zofii Kossak przedstawili tak znamienici naukowcy jak: prof. Francois Rosset – wnuczek pisarki reprezentujący Uniwersytet w Lozannie, prof. dr hab. Krystyna Heska – Kwaśniewicz związana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach czy naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: prof. dr hab. Jan Żaryn i prof. dr hab. Krzysztof Dybciak. Zaprezentowano zarówno rys twórczości literackiej pisarki, jak i kluczowe wydarzenia z jej życia prywatnego, ponieważ Zofia Kossak każdym swoim działaniem dawała dowód zgodności życia i twórczości, których wyznacznikiem był: Bóg, honor i ojczyzna.

Celem konferencji było przywrócenie pamięci o niezwykle bogatym dorobku pisarskim Zofii Kossak, ale również podkreślenie jej bezkompromisowej postawy na rzecz obrony wolności i godności człowieka, nawet w najbardziej ekstremalnych okolicznościach, takich jak lata II wojny światowej i działalność na rzecz pomocy Żydom. Konspiracyjny „Protest” napisany i opublikowany w sierpniu 1942 roku jako sprzeciw wobec likwidacji getta warszawskiego zaowocował powołaniem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty. Był inspiracją do zaangażowania w pomoc ludności żydowskiej Podziemnego Państwa Polskiego, jak i przyczynił się do obudzenia w Polakach potrzeby oddolnej pomocy, która zaowocowała uratowaniem setek istnień.

Ogromne zainteresowanie konferencją jest dowodem na to, że przesłanie jakie niosła Zofia Kossak – obrona wartości chrześcijańskich i patriotycznych, to postulaty, które mają również współcześnie ogromne znaczenie i które winniśmy realizować.

W liście skierowanym do uczestników konferencji Marszałek Sejmu Marek Kuchciński poinformował, że w Izbie Niższej Parlamentu RP złożono już stosowne dokumenty, by przyszły rok 2019, rok 130. Rocznicy urodzin Zofii Kossak ogłosić rokiem pisarki. Senator Artur Warzocha zapowiedział, że podobna inicjatywa zostanie podjęta przez Senat RP.

COMMENTS