Polonia z Winony w USA z wizytą w Senacie.

Polonia z Winony w USA z wizytą w Senacie.

Miłe spotkanie dzisiaj miało miejsce w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Z Winony w USA, ze stanu Minnesota przyjechali przedstawiciele miejscowej Polonii, której korzenie sięgają Szwajcarii Kaszubskiej na Pomorzu. Od wielu lat w Winonie działa polskie muzeum, przechowujące wiele pamiątek i artefaktów, świadczących o początkach historii polskich osadników w Stanach Zjednoczonych. Nasza rozmowa, która odbyła się z inicjatywy senatora Kazimierza Kleiny dotyczyła wsparcia dla działalności tej placówki ze strony władz polskich.

COMMENTS