Polska Wielkanoc na Syberii 2018 – wizyta polskich parlamentarzystów

Polska Wielkanoc na Syberii 2018 – wizyta polskich parlamentarzystów

Senator Artur Warzocha, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i poseł Anna Schmidt-Rodziewicz, przewodnicząca sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą wzięli udział w „Polskiej Wielkanocy na Syberii”. Spotkania w dniach 24-28 kwietnia 2018 r. zorganizował Konsulat Generalny RP w Irkucku.

„Kilkudniowa wizyta przepełniona była wzruszającymi spotkaniami z potomkami polskich zesłańców” – powiedział senator Artur Warzocha po powrocie do kraju. W pierwszym dniu wizyty delegacja polskiego parlamentu przeżywała „Polską Wielkanoc” na dalekim wschodzie Rosji, z rodakami z Władywostoku i Ussuryjska. Senator Artur Warzocha wraz z poseł Anną Schmidt-Rodziewicz i ks. Ryszardem Umańskim, kapelanem środowisk patriotycznych z Częstochowy oraz Konsulem Generalnym RP w Irkucku Krzysztofem Świderkiem, wzięli udział w świątecznym spotkaniu z przedstawicielami polskich organizacji, przedsiębiorców i duchowieństwa.

W Niedzielę Palmową we Władywostoku polska delegacja wzięła udział w uroczystej mszy św. z udziałem polskich środowisk.Senator A. Warzocha zaznaczył, że inne, wspólne spotkanie środowiska miejscowych Polaków przy świątecznym, wielkanocnym stole odbyło się 90 lat temu – w 1928 r. Dodał, że przed Rewolucją Październikową mieszkało tam 15 tys. naszych rodaków, a w 1991 r. jedynie 10 osób, na tym terenie przyznawało się do narodowości polskiej. W ocenie senatora obecnie polskość we Władywostoku powoli się odradza. Coraz więcej osób odkrywa swoje polskie korzenie. Na miejscu działa również stowarzyszenie kultywujące polską kulturę i tradycje pn. „Dom Polski”.

Na szlaku polskiej delegacji znalazła się Wierszyna – zagubiona w tajdze wieś polskich osadników. Złożyliśmy wizytę w szkole, gdzie dzieci uczą się języka polskiego, w miejscowym kościele, gdzie proboszczem jest ks. Karol Lipiński, potem byliśmy na uroczystym, wielkanocnym obiedzie z udziałem parafian i zespołu „Jarząbek”. Odwiedziliśmy Dom Polski i miejscowy cmentarz, gdzie na nagrobkach widnieją w większości polskie nazwiska oraz przy tablicy, upamiętniającej zamordowanych przez NKWD 30. Polaków z tej wsi.

W Irkucku uczestniczyliśmy we mszy św. w Katedrze Irkuckiej, której przewodniczył ordynariusz Diecezji Irkuckiej bp Cyryl Klimowicz. We mszy brali udział kapłani i siostry zakonne z Diecezji Irkuckiej (największej diecezji na świecie – 10 mln. km kwadratowych) oraz przedstawiciele polskiego środowiska. Po mszy delegacja złożyła kwiaty przy pomniku „Kaplica Pokoju i Pojednania” – symbolicznym miejscu upamiętniającym ofiary represji i zsyłek. Tu pochowane są urny z ziemią z czternastu obozów koncentracyjnych oraz masowych pochówków, takich jak: Katyń, Karaganda, Magadan, Kołyma, Norylsk, Irkuck, Tunka, Workuta i inne. W imieniu Sejmu i Senatu wiązanki kwiatów złożone zostały również w uroczysku Piwowaricha – „Rowach Śmierci” – miejscu masowych mordów dokonanych w latach 1937-1938 przez NKWD, również na miejscowej ludności polskiej. Wizytę zakończyło, spotkanie z przedstawicielami Polskiej Organizacji w Irkucku „Ogniwo” i opowieści o losach rodzin polskich zesłańców syberyjskich po Powstaniu Styczniowym, przekazane przez ich potomków – Polaków mieszkających w Irkucku.

źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10546,polska-wielkanoc-na-syberii-2018-wizyta-polskich-parlamentarzystow.html

COMMENTS