Prezydent Andrzej Duda podczas 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent Andrzej Duda podczas 70. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sposób klarowny i dobitny zaprezentował polskie stanowisko w najważniejszych sprawach dotyczących polityki i współczesnych stosunków międzynarodowych. Okazuje się, że wystarczy jasno artykułować polskie racje, powołując się na nasze doświadczenia historyczne, by być zrozumianym i uznanym za partnera na forum międzynarodowym. Nie trzeba przy tym podawać przepisu na gotowanie bigosu… Trudno oprzeć się wrażeniu, że przy aktywnym udziale nowego prezydenta zacznie się niedługo nowa epoka współczesnej polskiej dyplomacji, a zdanie: „Twórzmy świat oparty na sile prawa, a nie na prawie siły!” ma wszelkie atuty, by stać się wyznacznikiem nowego kierunku stosunków międzynarodowych i przejść do historii.

fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP