Ślady polskości w Kazachstanie

Ślady polskości w Kazachstanie

Astana, Karaganda, Pierwomajka… Ślady polskości w Kazachstanie. Wraz z sen. Waldemarem Kraską miałem przyjemność spotkać się z Polakami, którzy tutaj mieszkają. Wielu z nich zamierza wrócić do Polski. Marzy im się powrót do wyśnionej i wytęsknione Ojczyzny ich ojców. Niedługo wrócą, w ramach repatriacji, a na razie, niektórym osobom wręczyliśmy Kartę Polaka. Rozmawialiśmy również z lekarzami i pielęgniarkami polskiego pochodzenia, którzy chcieliby podjąć pracę w polskiej służbie zdrowia. To świetni fachowcy, którym trzeba pomóc w tym, by szybciej przebiegały procedury nostryfikacyjne. Oprócz spotkań z Rodakami odbyliśmy również spotkania z parlamentarzystami Republiki Kazachstanu, przedstawicielami władz lokalnych oraz organizacji zrzeszających Polaków, na czele z Witalijem Chmielewskim, Prezesem Związku Polaków w Kazachstanie.

COMMENTS