„Solidarność” za senatorem Arturem Warzochą

„Solidarność” za senatorem Arturem Warzochą

Deklaracja wzajemnej współpracy pomiędzy Częstochowskim Regionem NSZS „Solidarność” a senatorem Arturem Warzochą – podpisana! Związek wyraził poparcie dla kandydatury senatora na urząd Prezydenta Częstochowy, deklarując jednocześnie wolę współpracy po wyborach. Sygnatariusze zobowiązali się do utrzymywania dobrych relacji w rozwiązywaniu problemów pracowników i mieszkańców Częstochowy. W deklaracji zapowiedziano rozpoczęcie negocjacji Układów Zbiorowych Pracy w podległych miastu jednostkach. Zadeklarowano również współpracę w zakresie kształtowania budżetu miasta, który będzie uwzględniał sytuację płacową pracowników.

COMMENTS