Spotkanie marszałka Senatu z uczestnikami akcji „Wielkanoc w Polsce”

Spotkanie marszałka Senatu z uczestnikami akcji „Wielkanoc w Polsce”

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się 6 kwietnia 2018 r. w Senacie z Polakami mieszkającymi na Wschodzie, uczestnikami akcji „Wielkanoc w Polsce”. Rozmawiano o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą oraz o polskiej tradycji i obchodach Święta Wielkiejnocy.

„Tu, w Senacie jesteśmy nastawieni na słuchanie. Im więcej słów refleksji, państwa wrażeń z pobytu w Polsce i opowieści o miejscach, w których mieszkacie, tym lepiej poznamy Was i Wasze potrzeby. To dla nas bardzo cenne” – mówił marszałek Karczewski. Zaznaczył, że sprawowanie przez Senat pieczy nad rodakami mieszkającymi poza granicami jest misją, której realizacja jednoczy senatorów ponad podziałami politycznymi. Stanisław Karczewski mówił, że potrzeby są ogromne. „Chcielibyśmy pomóc wszystkim, ale jest to niemożliwe. Ale jesteśmy dumni, że udało się w tym roku zwiększyć budżet na zadania związane z opieką nad Polonią z 75 mln do 100 mln zł” – podkreślił marszałek. Zaznaczył, że w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę suma 100 mln nabiera znaczenia symbolicznego.

Marszałek Senatu podziękował rodakom za podtrzymywanie więzi z Polską. Podkreślił znaczenie pracy, jaką wykonują ucząc języka polskiego i przekazując tradycje narodowe kolejnym pokoleniom. Zachęcał do odwiedzania ojczyzny, a także przyjazdu młodych na wypoczynek wakacyjny i na studia. Mówił także o możliwości powrotu na stałe potomków Polaków zesłanych na Wschód. „Zachęcamy do powrotu. Otwieramy szeroko bramy” – zapewnił Stanisław Karczewski.

Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha mówił, że tym, co spaja poczucie jedności narodowej, jest wiara i tradycja. „Cieszę się, że okazją do Państwa wizyty w Polsce są właśnie Świętat Wielkanocne. Są obchodzone w wyjątkowy sposób, mają unikalny charakter. Są nakierowane na drugiego człowieka oraz przeżywanie tajemnicy zmartwychwstania Jezusa. A Polacy są tym narodem, który szczególnie się nad tym pochyla” – zaznaczył senator. Artur Warzocha podziękował za kultywowanie tradycji na Wschodzie oraz za opiekę nad grobami rodaków. „Dziękuję za szacunek i opiekę nad polskimi grobami. Często wokół pamięci związanej z pojedynczymi mogiłami podtrzymywana jest polska tożsamość” – podkreślił senator.

Polacy, z których wielu odwiedziło kraj po raz pierwszy w życiu, z wzruszeniem dzielili się swoimi wrażeniami. „Widzimy, jaka piękna jest Polska, jak się rozwija pod względem gospodarczym, technicznym, ale i duchowym. Cieszymy się, że mogliśmy tu przyjechać i to wszystko przeżyć” – mówiła jedna z uczestniczek z Omska.

Już po raz 19. akcja „Wielkanoc w Polsce” została zorganizowana przez stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”. Uczestnikami polonijnej pielgrzymki są Polacy mieszkający na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji. W tym roku do ojczyzny przyjechały 33 osoby m.in. z Omska, Irkucka, Krymu, Donbasu, Kirgistanu i Łotwy by spędzić Święta Wielkanocne wspólnie z lubelskimi rodzinami. Zwiedziły one w trakcie pobytu Lublin, Kraków, Częstochowę i Warszawę. Uczestnicy akcji pozostaną w kraju do 10 kwietnia.

źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnosci/art,10555,spotkanie-marszalka-senatu-z-uczestnikami-akcji-wielkanoc-w-polsce.html

COMMENTS