Spotkanie z organizacjami polonijnymi w Holandii

Spotkanie z organizacjami polonijnymi w Holandii

Spotkanie z organizacjami polonijnymi w Holandii. Wraz z Szefem Kancelarii Senatu – Jakubem Kowalskim oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych z Polski rozmawialiśmy o współpracy tutejszych środowisk polonijnych. Serdecznie dziękujemy za gościnę Ambasadzie RP w Hadze

COMMENTS