Spotkanie z Witoldem Bańką, Ministrem Sportu i Turystyki

Spotkanie z Witoldem Bańką, Ministrem Sportu i Turystyki

Z Witoldem Bańką, Ministrem Sportu i Turystyki, wraz z Posłem Szymonem Giżyńskim, odbyliśmy rozmowę na temat strategicznych rozwiązań inwestycyjnych, służących rozwojowi sportu w Częstochowie i regionie. Głównym tematem była oczywiście gruntowna modernizacja stadionu piłkarskiego RKS Raków Częstochowa oraz zapewnienie ze strony Pana Ministra, że dobrze przygotowany i spełniający niezbędne kryteria merytoryczne i formalne wniosek, zostanie włączony do wieloletnich, strategicznych inwestycji sportowych ministerstwa, o znaczeniu ponadlokalnym.
Przy tej okazji podziękowaliśmy Panu Ministrowi za inwestycje sportowe w ramach programu OSA, czyli budowy Otwartych Stref Aktywności w gminach naszego regionu, w tym m.in. w: Miedznie, Kłomnicach, Koniecpolu, Koziegłowach, Żarkach i in.

COMMENTS