Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse i zagrożenia – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Starość na polskiej wsi – determinanty, szanse i zagrożenia – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Na zaproszenie Senatora RP Ryszarda Majera gościliśmy na konferencji naukowej organizowanej w Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Biuro Senatorskie Senatora Artura Warzochy reprezentowała Małgorzata Wróblewska-Borek.

COMMENTS