Tag: Senat RP

Kończy się 67. posiedzenie Senatu RP, w czasie którego odbyło się również posiedzenie senackiego Zespołu ds. Współpracy Polsko - Południowoafrykańskie ...
24–26 października 2018 r. odbędzie się 66. posiedzenie Senatu. Zaplanowano na nim rozpatrzenie 15 ustaw, m.in. ustawy o pracowniczych planach kapitał ...
2 / 2 POSTS