„W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Konferencja w Senacie RP, poświęcona Zofii Kossak, w 50. rocznicę jej śmierci.

„W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. Konferencja w Senacie RP, poświęcona Zofii Kossak, w 50. rocznicę jej śmierci.

Dokładnie 50 lat temu, 9 kwietnia 1968 r. odeszła w wieku 79 lat wybitna polska pisarka – Zofia Kossak. Autorka „Krzyżowców”, „Dziedzictwa”, „Z otchłani” i wielu innych wybitnych dzieł literatury była także niezwykłym Człowiekiem – polską patriotką, żarliwą wyznawczynią Boga, działaczką społeczną i polityczną, uczestniczką działalności konspiracyjnej, wczasie niemieckiej okupacji hitlerowskiej w Polsce, a także inspiratorką powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”, w ramach której uratowała wiele ludzkich istnień. Senat Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 24 – 25 kwietnia br. uczci pamięć Zofii Kossak specjalną konferencją, która została zorganizowana przy współudziale Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i nosi tytuł:

„W obronie wartości chrześcijańskich i patriotycznych. W hołdzie Zofii Kossak, w 50. rocznicę śmierci”.

Konferencji towarzyszyć będzie również wystawa zorganizowana przez Senat RP, Muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich oraz Fundację im. Zofii Kossak.

COMMENTS