Wydział Lekarski na UJD w Częstochowie coraz bliżej.

Wydział Lekarski na UJD w Częstochowie coraz bliżej.

W dniu dzisiejszym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie rozmawialiśmy wraz z władzami uczelni, przedstawicielami Senatu RP oraz Rady Miasta Częstochowy, z Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosławem Gowinem.

Szef resortu wysłuchał relacji o naszych dotychczasowych działaniach, postępach prac przygotowawczych i porozumieniach, zawartych z partnerami tego ambitnego zadania.

COMMENTS