Wystawa z okazji Jubileuszu Trzechsetlecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Wystawa z okazji Jubileuszu Trzechsetlecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

W dniu 14 grudnia br. w Senacie RP otwarta została wystawa z okazji Jubileuszu Trzechsetlecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej m.in. z udziałem Stanisława Karczewskiego, Marszałka Senatu, Generała Zakonu Ojciw Paulinów, O. Arnolda Chrapkowskiego i Przora Jasnej Góry, Ojca Mariana Waligóry. Miałem zaszczyt i przyjemność prowadzić tę uroczystość.

Wystawę, zorganizowaną w Senacie z inicjatywy senatorów Czesława Ryszki i Artura Warzochy, przygotował klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze przy udziale Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycja przybliża historię kultu cudownego obrazu i narodowego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, przypomina uroczystość koronacji z 1717 r., jej przebieg, a także kontekst historyczny. Ukazuje królewską godność Matki Boskiej zarówno w tradycji Kościoła, jak i polskiej religijności. Niezwykle cennymi i wyjątkowymi eksponatami są korony Matki Bożej i Dzieciątka,ofiarowane i poświęcone 1 kwietnia 2005 r. przez Jana Pawła II. Na wystawie zaprezentowano również XIX-wieczną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z wyobrażeniem koron użytych w czasie koronacji w 1717 r.

źródło: http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,10321,wystawa-jubileusz-trzechsetlecia-koronacji-obrazu-matki-bozej-jasnogorskiej.html

foto: M. Józefaciuk – Kancelaria Senatu RP

COMMENTS