,,Za co?”

,,Za co?”

,,Za co?” pyta ręcznie wykonany po rosyjsku napis na tablicy z nazwiskami ofiar czystek NKWD w tzw. „dołach śmierci”. Niewinni ludzie, cywile, mieszkańcy Obwodu Irkuckiego, niemal wszystkich żyjących tutaj narodowości, w tym: Rosjanie, Polacy, Ormianie, Żydzi, Białorusini, Ukraińcy, a nawet Grecy… W latach 80. ub. wieku, rosyjski „Memoriał” rozpoczął prace poszukiwawcze w miejscu, w którym miał być zbudowany… pas startowy dla samolotów. W Irkucku, wraz z poseł Anna Schmidt-Rodziewicz wzięliśmy udział w spotkaniu wielkanocnym z udziałem m.in. Ks. Biskupa Cyryla Klimowicza, Ordynariusza Diecezji Irkuckiej, duchownych z parafii syberyjskich, (największa terytorialnie diecezja rzymsko-katolicka na świecie, a ok. 80% duchownych to obywatele polscy), kierownictwa i członków Polskiej Autonomii Kulturalnej „Ogniwo”, nauczycieli i lektorów języka polskiego, przedstawicieli polskiego i polonijnego biznesu, przedstawicieli świata nauki i kultury oraz polskiego korpusu dyplomatyczno-konsularnego. Złożyliśmy również kwiaty przy pomniku „Kaplica Pokoju i Pojednania”, miejscu symbolicznym upamiętniającym ofiary represji i zsyłek. Pod pomnikiem pochowane są urny z ziemią z czternastu obozów koncentracyjnych oraz masowych pochówków, m.in. z Katynia, Karagandy, Magadanu, Kołymy, Norylska, Irkucka, Tunki, Workuty i in. Po drodze piękny i majestatyczny o każdej porze roku Bajkał z którego wypływa rzeka Angara.

COMMENTS