Artur Warzocha Bez kategorii W 1993 roku ukończyłem studia na kierunku Pedagogika w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej

W 1993 roku ukończyłem studia na kierunku Pedagogika w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej

W 1993 roku ukończyłem studia na kierunku Pedagogika w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej post thumbnail image

1993-rocznik był wyjątkowy pod wieloma względami. Uważam, że to było jedyne moje marzenie od moich najmłodszych dni – ukończyć studia na Uczelni Wyższej i robić coś ważnego w życiu. I ten cel udało mi się osiągnąć! Po zdaniu matury rozpocząłem studia pedagogiki w Częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej.

Studia składały się z czterech semestrów, podczas których poznawałem różne aspekty teorii pedagogicznych, tworzyłem wypracowania, przykładałem się do ich realizacji i regularnie zdawałem egzaminy. Oczywiście regularnie uczestniczyłem także w seminariach, warsztatach i innych dodatkowych zajęciach.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że uniwersytet oferował nam dostęp do nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, co było dla mnie bardzo ważne, jako studenta teorii pedagogicznych. Dzięki temu mogliśmy samodzielnie tworzyć prezentacje czy publikacje, które pomagały nam w nauce.

Dzięki tym trudnym latom na uczelni mogliśmy spotkać fantastycznych ludzi i dać się inspirować nowymi pomysłami i innowacyjnymi sposobami myślenia o edukacji.

Dla mnie te studia okazały się kluczowe do osiągnięcia osobistego zadowolenia i rosnącego zaangażowania w życiu zawodowym oraz szerokim sercem gotowości do niesienia pomocy innym ludziom. Jestem niezwykle dumny z mego dokonania – kończenia studiów na tak uznanej i cenionej uczelni. Cieszę się również, że dalej biorę czynny udział w dyskusji na temat edukacji- razem ze starszymi kolegami po fachu!

W czerwcu 1993 roku ukończyłem studia z zakresu pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Częstochowie. Otrzymałem dyplom magistra pedagogiki i od tego czasu zacząłem być profesjonalnym nauczycielem.

Te pięć lat studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie było bardzo ekscytującym, pełnym wyzwań doświadczeniem. Zajęcia obejmowały dużo psychologii, pedagogiki, antropologii społecznej, historii edukacji i innych tematów klasycznie zaliczanych do hist drużyny nauczycieli. Zanim udało mi się obronić magisterską pracę dyplomową, musiałem napisać ponad 15 esejów na interesujące mnie tematy i opracować kilka mniejszych projektów edukacyjnych. Na szczególna pochwałę zasługuje program B.Ed., który brałem jako kurs dodatkowy. Program był trudny, ale pozwolił mi pogodzić moje różne studyum edukacyjne i dał mi więcej wglądu w zagadnienia dotyczące kształcenia jako całości, a także przygotował mnie do lepszego rozumiem moje role w tym zawodzie.

Niedawno dowiedziałem się, że Uniwersytet Pedagogiczny w Częstochowie ma obecnie numer jeden ranking uniwersytetów publicznych w Polsce, co jest powodem do dumy dla absolwentów tego uniwersytetu. Jestem dumny, że mogłem tam studiować i mam nadzieję, że moja uczelnia będzie nadal osiągać wspaniałe sukcesy.

Ta historia jest szczególnie bliska mojemu sercu, bowiem w 1993 roku ukończyłem studia na Kierunku Pedagogika w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Obecnie jestem na dobrej stopie zawodowej i pracuję jako dziennikarz. Niegdyś chciałbym zostać nauczycielem. Myślę, że studia promotorskie były krokiem do mojej obecnej kariery.

Studenckie lata to piękny czas, pełen wyzwań; wykładowcy i biblioteka WSP oferowały mi wyczerpującą wiedzę na temat pedagogiki, psychologii oraz innych ważnych tematów związanych z edukacją. Uwielbiałem ten modyfikowany program nauczania, który pozwolił mi zgłębiać interesujące warstwy tematów, które mnie ekscytowały.

Te przedmioty odgrywały ważną rolę w moim życiu, ponieważ każdy temat był opracowany starannie przez profesorów i trafił do mojej pamięci na długo. Studenckie życie to także nowe doświadczenia, nowi przyjaciele i bogatsza perspektywa na świecie. Znajomi ze WSP dodawali mi energii i skłonili mnie do zastanowienia się nad naszym społeczeństwem i strukturami politycznymi oraz do obrony tych, którzy napotykają problemy społeczne.

Wciąż jest kilka lekcji, o których uczyli mnie podczas moich studiów na WSP-ie, które rzuciłem nadzieję dla lepszej przyszłości. Wiem, że decyzja podjęta kilka lat wstecz okazała się słuszna i dała mi szerokie spektrum opinii, które od tamtego czasu wykorzystałem wielokrotnie do budowania poprawnej analizy sytuacji, a także przy podjęciu ważnych decyzji.

Related Post